April 28, 2019 Orescha

Asistenti Virtual, çfarë është, si funksionon dhe si i përgjigjet pyetjeve tuaja

Asistenti Virtual është softuer që komunikon me ju. Një robot për t’ju përgjigjur në një varg temash. Emri i thotë të gjitha. Ajo është e përbërë nga dy fjalë: Asistent, nga “assistant” në anglisht, që do të thotë ndihmës, dhe Virtual. Nga kjo ju e kuptoni se një Asistent Virtual, pra, është një ndihmes në të cilën bashkëfolësi jonë nuk është një njeri si ne, por një robot virtual me të cilën ne mund të bisedojmë, flasin, ose për të cilat ne mund të vënë një sërë pyetjesh.
Për të shpjeguar më mirë se çfarë do të thotë, të imagjinojmë një mik që i përgjigjet pyetjeve tuaja në çdo kohë të ditës.
Një mik apo një mikeshë, i përgatitur për disa argumente për të cilat ai mund të japi një sërë përgjigjesh ose per të cilat ai mund të komunikojnë me ju. Ja, ky mik apo mikeshë nuk është njerëzore, por janë rezultat i progresit të inteligjencës artificiale. Asistenti Virtual, një robot online ende i papërsosur.
Ai është një formë e inteligjencës artificiale që do të bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në vitet e ardhshme. Një formë inteligjence artificiale që do të këtë zhvillim shumë interesant, në disa aspekte, ndoshta primare. Dialogu mes nesh dhe një Asistentit Virtual është i ngjashëm me atë të dy bashkëbiseduesve human. Në fakt, ne po flasim për një lloj roboti, një robot online si një lloji asistenti virtual. Në këtë rast ne nuk po flasim për robotikën në kuptimin e ngushtë, por për robot virtual që mund të na ndihmojë në momente të ndryshme të ditës dhe në mjedise të ndryshme.
Në bazë ka koncepte komplekse, të tilla si ato që lidhen me zhvillimin e mësimit të thellë, në dekadat e ardhshme do të arrijme që të kemi forma të inteligjencës jo njerezore gjithmonë e më të evoluara se njeriu!

Shenuar: , , , , ,